ประกาศการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขอใช้สัญญาณ Banner และ Stay ของอุปกรณ์ LINE Beacon

ประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขอใช้สัญญาณ Banner และ Stay ของอุปกรณ์ LINE Beacon ในประเทศไทย


  • เฉพาะบัญชี LINE Official Account แบบ Verified หรือ Premium จึงจะมีสิทธิ์ขอใช้งานสัญญาณประเภท banner ได้
  • เฉพาะผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ Certified Provider จากทาง LINE จึงจะมีสิทธิ์ขอใช้งานสัญญาณประเภท stay ได้


สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนสามารถขอเปิดใช้งานสัญญาณ Banner และ Stay กับอุปกรณ์ LINE Beacon โดยกรอกรายละเอียดใน Application Form พร้อมแนบ Proposal วัตถุประสงค์การใช้งาน, ติดตั้งที่ไหน, ระยะเวลาเท่าไร, การเก็บข้อมูล User ที่ไหนอย่างไร แล้วส่งไปที่ dl_api_th@linecorp.com ได้เลย