วิธีจำกัดจำนวนผู้รับข้อความจากฟังก์ชัน Share Target Picker ใน LIFF app ให้ได้เพียงคนเดียว

LINE Developers Secret Tips EP 29 จะมาบอกวิธีจำกัดจำนวนผู้รับข้อความจากฟังก์ชัน Share Target Picker ใน LIFF app ให้ได้เพียงคนเดียว