LIFF SDK ออกเวอร์ชันใหม่ v2.21.1

LIFF SDK ออกเวอร์ชันใหม่ v2.21.1

โดยในเวอร์ชันนี้มีการ Refactor โค้ดให้กระชับเพื่อการทำงานที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น