การปิด LIFF app ที่ minimize จะสะดวกขึ้นใน LINE สำหรับ iOS v12.12.0

การปิด LIFF app ที่ minimize จะสะดวกขึ้นใน LINE สำหรับ iOS v12.12.0


เนื่องจากการปิด LIFF app ที่ minimize ในแอป LINE เวอร์ชันก่อนจะต้องลาก minimized icon ไปทางด้านข้างของหน้าจอเพื่อปิด ซึ่งผู้ใช้งานหลายๆคนไม่ทราบวิธีนี้ ดังนั้นในแอป LINE v12.12.0 จึงจะแสดง close icon ให้เห็นชัดๆบริเวณด้านล่างของหน้าจอ เมื่อมีการลาก minimized icon และให้ผู้ใช้เพียงลาก minimized icon ไปที่ตำแหน่ง close icon ก็จะสามารถปิด LIFF app ได้เลย