LIVE Coding: Supercharge your chatbot with LINE Beacon

มาเสริมความสามารถของ LINE ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยอุปกรณ์ Beacon ซึ่งใน Session นี้เราจะใช้ครบทุกสัญญาณทั้ง Enter, Banner และ Stay และที่สำคัญคุณตี๋จะมาเขียนโค้ดโชว์กันแบบสดๆ เล่นจริงเจ็บจริง และคนดูทุกคนก็จะได้มีส่วนร่วมไปกับคุณตี๋ด้วย รับรองสนุกแน่ๆ