LINE Messaging API SDK สำหรับ Node.js ออก v8.0.0

LINE Messaging API SDK สำหรับ Node.js ออก v8.0.0


โดยในเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันแรกที่ทีมผู้พัฒนา SDK จะใช้ LINE OpenAPI ในการสร้าง API Client และ Model type ซึ่งจะทำให้ SDK รองรับ API ใหม่ๆได้รวดเร็วขึ้น


  • รองรับ Webhook Delivery Completion Event สำหรับ LON
  • รองรับ Quote message


รายละเอียดเพิ่มเติม https://github.com/line/line-bot-sdk-nodejs/releases/tag/v8.0.0