ฝันที่เป็นจริง! ผู้ใช้งาน LINE Official Account สามารถเปิดโหมด Chat + Bot พร้อมกันได้แล้ว

ฝันที่เป็นจริง! ผู้ใช้งาน OA (LINE Official Account) สามารถเปิดโหมด Chat + Bot พร้อมกันได้แล้ว


ข้อจำกัดที่ผู้ใช้งาน LINE Official Account สามารถเลือกเปิดโหมดสำหรับ Response ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง Chat หรือ Bot ได้ถูกปลดล๊อคเรียบร้อยแล้ว โดยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปผู้ใช้งานสามารถเปิดทั้ง 2 โหมดนี้พร้อมกันได้ นั่นก็หมายความว่า admin จะสามารถทำงานร่วมกับ chatbot ได้แล้วในเวลาเดียวกัน


โดยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะมีผลกับ OA ทั้งที่มีอยู่และที่จะสร้างใหม่ โดย account ที่มีอยู่จะถูกปรับสถานะของ Response ให้อัตโนมัติดังนี้

  • หากเดิมเลือกโหมด Chat ไว้ สถานะ Chat ใน Response ใหม่จะถูกเปิดใช้งาน
  • หากเดิมเลือกโหลด Bot ไว้ สถานะ Chat ใน Response ใหม่จะถูกปิดไว้

สามารถตั้งค่า Response แบบทั้ง 2 โหมดได้แล้ววันนี้ที่ OA Manager