วิธีใช้รูปเพียงรูปเดียวกับทุก Resolution ใน Imagemap - LINE Developers Secret Tips #1


LINE Developers Secret Tips ตอนที่ 1 จะมาบอกวิธีการใช้รูปเพียงรูปเดียว(จากปกติต้องเตรียม 5 รูป) เพื่อส่งข้อความแบบ Imagemap ผ่าน Messaging API