วิธีสร้างเงื่อนไขให้ผู้ใช้งาน LIFF app ต้องเป็นเพื่อนกับ LINE Chatbot ก่อนใช้งาน


LINE Developers Secret Tips ตอนที่ 21 จะมาบอกวิธีสร้างเงื่อนไขให้ผู้ใช้งาน LIFF app ต้องเป็นเพื่อนกับ LINE Chatbot ก่อนใช้งาน