วิธีการ Handle ข้อความที่มามากกว่า 1 ใน Webhook Event เดียว - LINE Developers Secret Tips EP.23


หมายเหตุ: เราได้พบว่าการใช้ for...of ดีกว่าการใช้ forEach เนื่องจากตัว for...of จะเหมาะกับ async, await เนื่องจากมันจะรอให้ promise ทุกตัวที่อยู่ในกระบวนการ loop ทำงานให้เสร็จสิ้น(resolve)ก่อน จึงจะค่อยทำงานในบรรทัดถัดไป ดังนั้นแนะนำให้ทุกคนเปลี่นนมาใช้ for...of แทน forEach กันนะครับ https://gist.github.com/jirawatee/e45...


LINE Developers Secret Tips ตอนที่ 23 จะมาบอกวิธีการ Handle ข้อความที่มามากกว่า 1 ข้อความใน Webhook Event เดียว