LIFF Login ใน External Browser กับ URL ที่ไม่ได้ผูกไว้ตอนสร้าง LIFF - LINE Developers Secret Tips #5


LINE Developers Secret Tips ตอนที่ 5 จะมาบอกวิธีทำ LIFF Login ใน External Browser กับ URL ที่ไม่ได้ผูกไว้ตอนสร้าง LIFF