วิธีให้ LINE OA ตอบกลับผู้ใช้อัตโนมัติจาก Flex Message ที่แชร์ผ่าน LIFF App

LINE Developers Secret Tips EP 31 วิธีให้ LINE OA ตอบกลับผู้ใช้อัตโนมัติจาก Flex Message ที่แชร์ผ่าน LIFF App