วิธีทำข้อความภาพแบบ โปร่งใส ลอยได้ ด้วย Imagemap message

LINE Developers Secret Tips EP 35 มาดูวิธีทำข้อความภาพแบบ โปร่งใส ลอยได้ ด้วย Imagemap message