วิธี Revoke ตัว Channel Acess Token ประเภท Long-lived

LINE Developers Secret Tips EP 33 วิธี Revoke ตัว Channel Acess Token ประเภท Long-lived