วิธีเช็คว่า LIFF App ถูกเปิดใน In-App Browser ของแอป LINE หรือไม่?

LINE Developers Secret Tips EP 34 วิธีเช็คว่า LIFF App ถูกเปิดใน In-App Browser ของแอป LINE หรือไม่