วิธีเก็บ Parameter ที่แนบมากับ LIFF URL ให้ใช้งานได้ต่อหลังจากผ่าน LIFF Login

LINE Developers Secret Tips ตอนที่ 37 มาดูวิธีเก็บ Parameter ที่แนบมากับ LIFF URL ให้ใช้งานได้ต่อหลังจากผ่าน LIFF Login