วิธีจำกัดเวลาในการกดปุ่มหรือ Action กับข้อความที่ส่งผ่าน Messaging API

LINE Developers Secret Tips ตอนที่ 38 มาดูวิธีจำกัดเวลาในการกดปุ่มหรือ Action กับข้อความที่ส่งผ่าน Messaging API

หมายเหตุ: สามารถใช้ได้กับทั้ง Template messages, Flex Message, Quick Reply และ Rich Menu