วิธีแสดงผลภาพใน Flex Message ให้เร็วกว่าเดิม

LINE Developers Secret Tips ตอนที่ 40 มาดูวิธีแสดงผลภาพใน Flex Message ให้เร็วกว่าเดิม